ارتباط (پیش نیاز و پس نیاز) بین فعالیت های نقشه های مهندسی یک پروژه

در خصوص نحوه ارتباط بین تقشه های مهندسی و درج آن در برنامه زمانبندی لازم است جلسات مشترکی با واحدهای مهندسی داشته باشید و اطلاعات لازم در این خصوص را از آنها پرس و جو کنید چون نحوه ارتباط نقشه ها در هر پروژه ای متفاوت است ولی بطور کلی داریم :

فاز مهندسی پروژه ها دارای دو قسمت به نام  های

1-طراحی پایه  (Basic Design)

2- طراحی تفصیلی (Basic Design)

در طراحی پایه دو نوع نقشه اصلی تهیه میشود:

PFD

P&ID

PFD مخفف Process Flow Diagram می باشد که به معنی دیاگرام جریان فرآیند است که در این نقشه طرح کلی جریان مواد، دما و فشار ،سایر مشخصات آنها تعیین میشود. در PFD درباره تجهیزات لازم برای فرآیندها و جنس آنها و موارد دیگر صحبتی به میان نمی آید

 در یک PFD معمولا آیتم های زیر نمایش داده می شود:

  • لوله کشی فرآیند
  • سمبل، نام و کد شناسایی تجهیزات اصلی
  • شیرها و شیرهای کنترلی که بر روی عملکرد سیستم اثر می گذارند
  • ارتباط با سایر سیستم ها
  • انشعابات فرعی (Bypass) مهم و خطوط سیرکوله
  • نرخ های سیستم و مقادیر عملکردی مانند حداقل، نرمال و حداکثر جریان، فشار یا درجه حرارت
  • ترکیب مایعات

P&ID مخفف Piping & Instrumentation Diagram می باشد این نقشه خود از نقشه های دیگری از جمله  Process Flow Diagram(PFD)  استخراج گردیده است .که صرفا مدرکی فرایندی است  و بطور خلاصه P&ID پیش نیازی برای تهیه سایر نقشه های بعدی است  و همچنین جزء مدارک مشترک برای دو گروه پایپینگ و ابزار دقیق است .

نمودار P&ID پس از تایید PFD تهیه می گردد(به عبارت دیگر پیش نیاز تهیه P&ID نقشه PFD  می باشد) که در زمانبندی پروژه باید در نظر گرفته شود) پس از تهیه و تایید P&ID ، مهندسین پایپینگ نسبت به تهیه مدارک تفصیلی پایپینگ نظیر نقشه ایزومتریک و .. اقدام می کنند. همچنین کارشناسان ابزاردقیق نیز با استفاده از این نمودار نسبت به طراحی مدارک تفصیلی ابزاردقیق نظیر logic diagram و ..اقدام می نمایند.

دیاگرام زیر ارتباط (پیش نیاز و پس نیاز) بین نقشه های اصلی یک پروژه نمونه را نمایش می دهد که می تواند به شما در خصوص تهیه برنامه زمانبندی پروژه های مهندسی کمک کند:

مسیر بحرانی در پروژه های مهندسی  در یک پروژه نمونه:

فهرست